Assessorament educatiu familiar personalitzat

Ajudar els altres també és ajudar-se a un mateix
1

Observació

Coneixement dels diferents membres de la família i el seu entorn més proper,  demanant informació, mitjançant una observació de la dinàmica familiar, per completar el diagnòstic i realitzar un pla d’acció adequat.

2

Pla d'acció

Després de la finalització de la primera fase d’observació, es realitzarà un pla de treball amb pautes per a l’adquisició i foment d’habilitats bàsiques i hàbits conductuals necessaris per a la superació de la crisi

3

Intervenció

Posada en pràctica i desenvolupament del pla d’acció i la consolidació dels objectius proposats, mitjançant un treball d’atenció i acompanyament directe a la família, exercint com a figura de suport i supervisió.

4

Desvinculació

Supervisió dels canvis obtinguts en la família, facilitant pautes per al manteniment dels èxits aconseguits, així com indicacions per afrontar les possibles dificultats que puguin sorgir en el futur.

Volem ajudar abans que arribi la violència

L’existència de nens i adolescents que en el seu procés de maduració troben dificultats en el seu medi familiar és “una realitat existent que s’ha incrementat en els últims anys”.

Per Violència Filio Parental, entenem el conjunt de conductes reiterades d’agressions físiques (cops, empentes, llançar objectes), verbals (insults repetits, amenaces) o no verbals (gestos amenaçadors, ruptura d’objectes apreciats) dirigida als pares / mares o als adults que ocupen el seu lloc. És una violència que es produeix generalment en escalada: comença habitualment amb insults i desqualificacions, passa a amenaces i trencament d’objectes, i finalitza amb agressions físiques d’índole cada vegada més severa.

És un procés que pot durar anys  i s’ha de destacar que no hi ha un fi predeterminat: la violència creix progressivament i no s’atura ni tan sols quan s’aconsegueix una submissió absoluta, un ple domini i control pel terror.

Cada any s’obren més de 4.000 expedients a menors per aquest tipus de delicte, tot i que només es denuncien els casos més greus, entre un 10% i un 15% del total.

 

No només et passa a tu

La violència filio-parental (VFP) no fa diferència en les persones respecte a la seva comunitat de residència, bagatge cultural, estrat social o procedència. Els i les agredides són els pares / mares (o aquells adults que ocupen el seu lloc) de qualsevol edat i sexe, encara que és més freqüent en pares i mares majors, en famílies monoparentals i encara més en mares que en pares.

La VFP no és una “violència de gènere”. Tant fills com filles exerceixen violència cap als seus progenitors en proporcions semblants. Els nois utilitzen amb més facilitat la violència física, mentre que les noies fan servir més la psicològica. La Agressivitat i la Violència no són el mateix, la violència busca control i poder. Els / les fills / es solen exercir VFP com a forma de controlar, amenaçar, dominar i / o coaccionar.

 

Aquest tipus de violència es pot manifestar de diferents maneres, com ara: Escopir, empènyer, colpejar, pegar cops de peu; Llançar objectes, pegar cops de puny en portes i / o parets; Intimidació verbal: crits, amenaces, insults, humiliacions, etc; Manipulació, amenaçar amb matar-se i / o fugir de casa com a forma d’obtenir el que vol o per controlar a la seva família; Robar diners o pertinences de la família o amics / es; Trencament d’objectes apreciats pels pares .; Contreure deutes el pagament dels quals recau en els progenitors; I qualsevol altra acció o conducta que amenaci el sentit de benestar i seguretat d’una persona.
Contacta amb nosaltres

Left Menu IconMenú
Right Menu IconMenú