Conferències i tallers

per a empreses

A la Societat actual les empreses han de reconèixer que els problemes familiars dels seus treballadors afecten l’àmbit laboral, generant una reacció en cadena que els obliga a prendre mesures per evitar pèrdues significatives.

Relació entre conflictes familiars i productivitat laboral

Les empreses han de tenir en compte la importància d’una bona prevenció de la salut laboral, conèixer als seus treballadors i introduir mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Quan parlem de conciliació, no podem oblidar que estem parlant també de productivitat empresarial i per tant l’empresa hauria de prendre mesures que facilitin i donin suport a la conciliació del treball amb la pròpia família, ja que el resultat d’aplicar aquestes mesures es traduirà en una major productivitat Està bé recordar que totes aquestes mesures que adoptin les empreses han de ser no només viables sinó també sostenibles en el temps.

En els últims cinc anys s’ha detectat un alarmant augment de les demandes per problemes de conducta en adolescents. Darrere d’aquest augment estan fonamentalment, la crisi i els canvis experimentats en la societat respecte a les estructures familiars. Però també l’auge de valors com l’individualisme, la necessitat de recompensa immediata o la poca tolerància a la frustració dels nostres joves.

 

S’estima que un de cada cinc nens tindrà algun problema de comportament al llarg de la seva adolescència, ja que hi ha situacions de risc, com l’inici precoç de conductes agressives, pocs vincles socials, abús de substàncies, addiccions, baixa tolerància a la frustració , pèrdua dels valors d’autoritat, comissió de delictes i baix rendiment escolar.

 

Aquestes situacions familiars poden provocar l’aparició de certs problemes de conducta: pares que no tenen temps d’estar amb els seus fills, famílies desbordades, control parental inadequat, manca de comunicació i problemes amb els fills, baix nivell-socioeconòmic i pares abusius o ruptura amb la llar de la infància.

“Els treballadors se senten desbordats quan les exigències familiars són més grans que la seva capacitat per fer-los front”.

Els problemes familiars afecten de manera inevitable al rendiment laboral del treballador: “dificultat per concentrar-se i proclivitat a cometre errors, problemes amb companys i superiors, depressió, ansietat, estrès i abús de les drogues i l’alcohol” són alguns danys col·laterals derivats dels conflictes familiars, el que provoca que el problema s’estén al negoci.

Les devastadores conseqüències que s’està produint en la nostra societat l’absència o deficient equilibri entre família i treball, ens porta a plantejar la necessitat de resoldre el problema entre tots. I encara que la falta de conciliació és principalment un problema personal, és també social.

Per tot l’exposat, en Educant protegeixes, volem ser part de la solució, ajudant a la empreses a adoptar una posició de prevenció davant els conflictes familiars dels seus treballadors relacionats amb els seus fills i la nova societat que els envolta, accions que influirien de manera molt positiva en la productivitat de l’empresa ja que entre altres coses:

 

Incrementa la motivació dels treballadors

 

Genera major lleialtat a l'empresa e incrementa la productivitat

 

Augmenta la satisfacció i redueix el nivell d'estrès dels treballadors

 

Incrementa la competitivitat de l'empresa

 

Redueix els costos associats amb l'absentisme laboral

 

Dóna una imatge de l'empresa positiva per als socis empresarials, clients i societat

 

Direcció

Carrer Arxiduc Ll. Salvador, 1

Binissalem (Balears)

Telèfon de contacte

644 470 469

Correu electrònic

info@educandoproteges.com
Left Menu IconMenú
Right Menu IconMenú