Els avenços científics i tecnològics i especialment l’aparició de les xarxes socials han suposat canvis molt ràpids, sense donar temps a que les persones puguin interioritzar ni adaptar-se a les noves exigències que aquestes transformacions han anat imposant.

En la societat actual, la família necessita un marc de referència per guiar, orientar i educar els seus fills, perquè submergida en un món canviant, la inestabilitat i incertesa fomenta inseguretat i por, es troba confosa, les velles creences, els valors viscuts, en definitiva l’educació rebuda, no li serveix per educar a la seva generació actual.

Les famílies es troben enmig de contrastos davant els quals se senten sobrepassades i es pregunten com respondre a les demandes dels seus fills, sense que en l’actualitat els serveixin les seves pròpies experiències i vivències.

La família com a primer àmbit educatiu necessita reflexionar sobre les seves pautes educatives i prendre consciència del seu paper en l’educació dels seus fills. La complexitat de la realitat actual se li escapa i això repercuteix en la vida del nen, comportant problemes escolars i familiars que sorgeixen en la realitat diària: desinterès, manca de motivació, dependència, baix rendiment, fracàs escolar, violència, etc.

Els centres escolars per la seva banda es troben desbordats, sent incapaços de desenvolupar personalitats educades i equilibrades, si no troben suport, ni reben ajuda de les famílies en els temes relacionats amb l’educació dels nostres joves.

És vital que els centres escolars, situats en el segon àmbit educatiu, reforcin i confirmin els valors i l’educació que proposen les famílies, aconseguint així que els joves rebin un missatge clar, consensuat i contundent des dels dos pilars de la seva educació, rebent un aprenentatge que els permeti posar en pràctica els valors de la vida comunitària, en tots els àmbits socials.

Què pot fer la família davant aquesta situació? Cercar aliats i emprendre amb ajuda un camí que els permeti crear una nova concepció de l’educació, des d’una perspectiva real on les pautes educatives s’adaptin a les necessitats actuals per educar els seus fills.

Com? Analitzant i reflexionant la realitat social actual en què estan immerses i tractar de respondre al tipus d’educació que volen donar a les noves generacions, així com en els mitjans i instruments que s’han d’utilitzar per aconseguir-ho.

Com portar-ho a la pràctica? En primer lloc, cal una nova forma d’enfocar l’educació en la família, que ha de prendre consciència de la necessitat de la seva participació en àmbits socials més amplis. Això exigeix una formació de pares a través de programes.

 

En segon lloc, és essencial que pares i professors es posin d’acord sobre com fer efectiva la participació de la família a l’escola, perquè les seves relacions siguin d’ajuda mútua i fer front als desafiaments que els presenta aquest món en canvi, el que repercutirà de forma positiva en l’educació dels nens i va donar coherència a les seves

Amb el ferm propòsit d’ajudar a les famílies en la difícil tasca d’educar els seus fills per a la societat actual, en Educant protegeixes, volem ser un nexe d’unió entre pares i centres escolars, per facilitar que els valors educatius inculcats en els dos àmbits, vagin de la mà i no es dilueixin sense arribar a aconseguir l’objectiu d’educar als nostres joves, ja que creiem fermament que perquè els nostres fills formin una societat millor, és de vital importància que es realitzin intervencions globals en les que s’impliquin sobre tot a famílies i escolars, des d’una perspectiva social, pràctica, actualitzada i educativa.

Per tot l’exposat, la nostra oferta per a les AMPAS, busca arribar a les famílies des d’un punt de vista actual i relacionat directament amb la formació que oferim als centres escolars per als alumnes. El nostre objectiu principal és que la formació que impartim arribi tant als pares com als seus fills, cercant neutralitzar o afeblir tots aquells factors de risc, que impedeixin l’aparició de comportaments delictius, violents o de risc.

La nostra oferta, orientada sempre des d’un punt de vista pràctic i participatiu, amb continguts actuals i enfocats des de l’experiència adquirida en més de 15 anys de treball amb menors i problemàtica familiar, consisteix en impartir els tallers que reben els seus fills adaptats al punt de vista dels pares, sent aquests els següents:

Cursos i tallers per a AMIPAs

En aquests tallers, la informació i pautes que es faciliten estan totalment relacionades amb les impartides als alumnes, sense deixar de ser útils de manera independent.

Com en els tallers que s’imparteixen a les escoles, és opcional que l’última de les sessions es realitzi de manera conjunta, acudint en aquest cas també els menors.

 

Pares davant les noves tecnologies

 
Z

Gestió de normes, privilegis i càstigs en l'àmbit familiar

 

Prevenció de la violència entre iguals i assetjament escolar

 

Prevenció de la violència de gènere

 
s

Com prevenir la violència ascendent

 
~

Prevenció i ús segur de les TIC

 

Prevenció del consum de cànnabis i alcohol

 

Prevenció i conseqüències derivades de les conductes sexuals primerenques

 
No pertanys a cap Amipa o t’interessen aquests tallers perquè també els puguin realitzar altres pares o mares que coneixes?

CONTACTA AMB NOSALTRES

També els impartim en petits grups, amb un mínim de 5 assistents i un màxim de 20, amb un important descompte per assistència de tots dos progenitors.

Left Menu IconMenú
Right Menu IconMenú