Sense cap dubte

educant protegeixes
Creiem fermament que la prevenció i una detecció primerenca, poden ser la solució per evitar la conflictivitat familiar i comportaments inapropiats dels nostres fills.

Educant protegeixes

En els últims anys s’ha obert un debat a tot Europa sobre l’exercici de les responsabilitats parentals en el context dels profunds canvis socials, jurídics i econòmics que afecten el desenvolupament de la vida diària de les nostres famílies i a la nova posició central dels drets de la infància. En aquest debat hi ha la idea de garantir a nens, nenes i adolescents l’efectiu accés als seus drets i el seu ple desenvolupament i per tant la necessitat de facilitar als pares, mares o persones que exerceixen rols parentals, les habilitats i competències adequades per exercir les seves responsabilitats , així com de promoure un entorn que afavoreixi i potenciï dit exercici.

En Educant protegeixes perseguim treballar, des de l’experiència acumulada durant anys, amb les famílies, amb una finalitat fonamentalment educativa i comunitària que faciliti la prevenció de conflictes, tant en l’àmbit familiar com social, creant famílies més capaços, més ben formades i informades, en benefici dels nostres nens, nenes i adolescents i, en definitiva, del conjunt de la societat.

Mitjançant els nostres tallers i conferències volem donar informació veraç i actualitzada sobre la societat reial i canviant, volem sensibilitzar de la problemàtica que pateixen i generen els nostres joves i com no, volem actuar i assessorar per evitar o reconduir comportaments inapropiats evitant que derivin en greus problemes.

 

Els nostres objectius, principalment, són realitzar totes aquelles accions dirigides a la població (pares i fills) en general que pretén incidir en la neutralització o debilitament de tots aquells factors de risc, per impedir el màxim possible, l’aparició de comportaments delictius, violents o de risc.

Realitzar accions dirigides a menors i pares que manifesten factors de risc que poden provocar futurs problemes, com per exemple, menors amb temperament difícil, o pares amb dificultat en el maneig de conducta dels seus fills (imposició de límits, límits laxos, separacions de parella amb alts nivells de conflictivitat …)

Left Menu IconMenú
Right Menu IconMenú