tallers
els nostres tallers

5è Primària

Prevenció de riscos i ús segur de les TIC.

6è Primària

Prevenció de violència entre iguals i assetjament escolar

1er ESO

Prevenció de consum de cànnabis i alcohol

2on ESO

Prevenció de la violència de gènere

1er ESO

Prevenció de riscos i conseqüències del mal ús de les TIC

2on ESO

Prevenció i conseqüències derivades de conductes sexuals primerenques

Tots els nostres tallers tenen l’objectiu comú d’entrenar l’alumnat en habilitats que els permetin prendre decisions autònomes, pacífiques i saludables en situacions de pressió de grup cap a actituds violentes, inadequades o de risc.

Busquem millorar la informació dels escolars sobre els riscos associats al consum de drogues, al mal ús de les noves tecnologies, les conseqüències de la violència entre iguals, sexual o ascendent, per afavorir així el desenvolupament d’actituds personals, clares i responsables.

Entrenem l’alumnat en processos de presa de decisions raonades davant de situacions de risc, inspirades en les seves pròpies actituds i no en les pressions socials de les que sigui objecte.

Les nostres activitats són diverses i variades, ja que adaptem els seus continguts a la realitat actual, fent ús de les notícies i fets més rellevants que van succeint, tenint sempre en compte la necessitat que l’alumne sigui subjecte actiu en el seu propi aprenentatge, utilitzant per tant mètodes participatius com pluja d’idees, grups de discussió i debats, role playing, anàlisi de vídeos, notícies i cançons … amb la clara avantatge d’abordar la temàtica des de l’experiència adquirida després de 15 anys de treball amb menors conflictius i en situacions de risc .

Left Menu IconMenú
Right Menu IconMenú